LŠF 90

2011-11-29 15:43
Lap 292011
 

LSF_90 kvietimas

publikavo Lietuvos šachmatų federacijos inf.

  One Response to “LŠF 90”

 1. ASOCIACIJOS “LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJA”
  Identifikavimo kodas: 9169862, buveinės adresas: Žemaitės g. 6, LT –03117 Vilnius
  Juridinių asmenų registras, VĮ Registrų centras, adresas: V. Kudirkos g. 18, Vilnius

  ASOCIACIJOS LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS
  ĮSTATAI

  Šachmatai Lietuvoje gyvuoja šimtmečius. Atspindėdamas žmogaus intelekto galimybių kaitą bei plėtrą, šachmatų žaidimas šiandien tapęs mūsų valstybės savarankišku olimpiniu sporto judėjimu, aukščiausio lygio varžybų laimėjimais pasaulyje pelnęs tarptautinį pripažinimą ir tarnaujantis visuomenei kaip įtaigus bei raiškus pažangiausiųjų informacinių technologijų nešėjas.

  Nepriklausomos Lietuvos Respublikos šachmatų sąjunga buvo įkurta 1929 metais. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m., atstačiusi savo narystę Tarptautinėje šachmatų Federacijoje (FIDE), Lietuvos šachmatų Federacija (LŠF) yra tos sąjungos sportinių tradicijų ir jos tarptautinių įsipareigojimų tęsėja.
  […]

  “[…]Vilniaus šachmatų mėgėjai 1887 m. kovo mėn. kreipėsi į Vilniaus generalgubernatorių prašydami leisti įsteigti šachmatų ratelį. Prašymą pasirašė 33 vilniečiai. Birželio 10 d. statutas buvo patvirtintas. Vienas iš jo įstatų kūrėjų bei garbės narių buvo M. Čigorinas. 1888–1890 m. Vilniaus šachmatininkai žaidė susirašinėdami su Voronežo šachmatų mėgėjais [30]. Jis baigėsi vilniečių pralaimėjimu. 1912 m. Vilniaus šachmatų ratelis organizavo visos Rusijos šachmatininkų suvažiavimą. Jo metu vyko du turnyrai: meistrų (vadinamųjų maestro) ir stipriausių mėgėjų. Meistrų turnyre dalyvavo žymūs to meto šachmatininkai : A. Aliochinas, A. Rubinšteinas, A. Nimcovičius, O. Beršteinas, S. Alapinas, G. Salvė, S. Levitskis, G. Lėvenfišas ir kt. [31]
  Dar ankstesnės žinios apie šachmatininkų varžybas iš Klaipėdos. Čia jau 1866 m. vietos šachmatų mėgėjai susirašinėdami žaidė su Hanoverio gyventojais, o 1879 m. vyko II Rytų Vokietijos šachmatų sąjungos kongresas bei didelis turnyras, kurio nugalėtoju tapo vietinis šachmatininkas A. Kordelis. [32] [„Lietuvos kūno kultūros ir sporto istorija“ (Vilnius, 1996)]
  1921 metų rugpjūčio 3 dieną penki Kauno šachmatų mėgėjai – Karo mokyklos kapitonas Stasys Rekašius, oro laivyno leitenantas Antanas Gustaitis, Chackelis Kaganas, optikos parduotuvės savininkas Hercas Gladšteinas, studentas Zelikas Kolodnas, Švietimo ministerijos valdininkas Jakobas Japu – įsteigė pirmąjį Nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje registruotą šachmatų klubą -“Kauno šachmatininkų draugiją”. Draugijos veiklai buvo skirtas kambarys Karo klube (Laisvės al.).