Gru 012011
 

Bronius Labuckas (1946_2011)Mirė Bronius Labuckas
1946.03.16 – 2011. 12.01

Netektis visuomet skaudi. Nuoširdžius užuojautos žodžius šiandien tariame  Aidui Labuckui, giminėms, artimiesiems.

Velionis pašarvotas Jonavoje, „Rimties namuose“, P.Vaičiūno g. 45
Šventos mišios 2011 metų gruodžio 3 dieną, šeštadienį, 10.00
Laidotuvės 2011 metų gruodžio 3 dieną, šeštadienį, 13.00 Jonavos kapinėse

publikavo Lietuvos šachmatų federacijos inf.