Bal 272012
 

2012 metų balandžio 26 dieną Kūno kultūros ir sporto departamentas apdovanojo
  Aukso medaliu “UŽ NUOPELNUS LIETUVOS SPORTUI”

Kęstutį Kauną

70 metų jubiliejaus proga už didelį indėlį į šachmatų sportą Lietuvoje

Kūno kultūros ir sporto Aukso medalis "UŽ NUOPELNUS LIETUVOS SPORTUI"

Kūno kultūros ir sporto Aukso medalis "UŽ NUOPELNUS LIETUVOS SPORTUI"

publikavo Lietuvos šachmatų federacijos inf.