2014-07-27 d. Vilniuje įvyko Lietuvos šachmatų federacijos visuotinis narių susirinkimas


LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS NARIAMS

chessfedlogo

2014 m. liepos 27 d. nuo 13:00 iki 17:30 vyko eilinis visuotinis LŠF narių susirinkimas.

Susirinkimas patvirtino 2013 m. finansinius dokumentus:
metinės veiklos ataskaitą, metinę finansę atskaitomybę,  revizijos komisijos ataskaitą.

Lietuvos šachmatų federacijos visuotinis susirinkimas dėl palaikomo kandidato į FIDE prezidento postą balsavo taip: už Kirsaną Iliumžinovą – 10 balsų, už Garį Kasparovą – 13 balsų.

Iš Lietuvos šachmatų federacijos narių pašalinti LŠF nariai, nemokėję nario mokesčio trejus metus ir daugiau.