Bir 022016
 

chessfedlogo-e1360830597490-150x901

 

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS

NARIAMS

 

 

 

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS

PRANEŠIMAS

APIE ŠAUKIAMĄ EILINĮ VISUOTINĮ FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

2016 m. birželio 2 d., Vilnius

 

Informuojame, Jus, kad 2016 m. gegužės 21 d. posėdyje federacijos taryba priėmė sprendimą šaukti eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo data – 2016 m. liepos 3 d.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pradžia – 13 val. 00 min.

Registracijos į šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą pradžia – 12 val. 00 min.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo vieta – viešbučio „Europe Royale“ konferencijų salė, Miško g. 11, Kaunas.

 

Šaukiamo eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  2. 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  3. 2015 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
  4. 2015 metų revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
  5. Naujos Lietuvos šachmatų federacijos įstatų redakcijos tvirtinimas.

 

Registruojantis į susirinkimą fiziniai asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridiniai asmenys – dokumento, kuriuo atvykęs atstovas buvo paskirtas juridinio asmens vadovu, kopiją arba Juridinių asmenų registro išrašą, kuriame į susirinkimą atvykęs asmuo nurodytas juridinio asmens vadovu.

Jeigu federacijos narį, juridinį asmenį, atstovaus įgaliotinis, tai toks asmuo papildomai privalės pateikti juridinio asmens įgaliojimo atstovauti narį šaukiamame eiliniame visuotiniame federacijos narių susirinkime originalą.

 

Visus narius, kurie turi siūlymų dėl siūlomos naujos įstatų redakcijos ar kitais darbotvarkės klausimais, prašome savo siūlymus teikti elektroniniu paštu: info@chessfed.lt.

 

Priminimas: prašome narius, turinčius įsiskolinimų, padengti įsiskolinimus iki susirinkimo dienos.

 
Su pagarba

 

Lietuvos šachmatų federacijos

prezidentas Aleksandr Černov

publikavo Romanas Buršteinas