Bal 192018
 

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS

NARIAMS

 

 

 

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS

PRANEŠIMAS

APIE ŠAUKIAMĄ EILINĮ VISUOTINĮ FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

2018 m. balandžio 19 d., Vilnius

 

Informuojame, Jus apie šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą.

 

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo data – 2018 m. gegužės 19 d.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pradžia – 18 val. 00 min.

Registracijos į šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą pradžia – 17 val. 00 min.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo vieta – Seminarų ir poilsio centras Dubingiai, Giraičių k. 8, Molėtų raj. sav. Dubingiai sen.

 

 

Šaukiamo eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

 1. Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 2. 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
 3. 2017 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
 4. 2017 metų revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
 5. Kiti klausimai.

 

 

Registruojantis į susirinkimą fiziniai asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridiniai asmenys – dokumento, kuriuo atvykęs atstovas buvo paskirtas juridinio asmens vadovu, kopiją arba Juridinių asmenų registro išrašą, kuriame į susirinkimą atvykęs asmuo nurodytas juridinio asmens vadovu.

Jeigu federacijos narį, juridinį asmenį, atstovaus įgaliotinis, tai toks asmuo papildomai privalės pateikti juridinio asmens įgaliojimo atstovauti narį šaukiamame eiliniame visuotiniame federacijos narių susirinkime originalą.

 

 

Priminimas: prašome narius, turinčius įsiskolinimų, padengti įsiskolinimus iki susirinkimo dienos.

 

 

 

Su pagarba

 

Lietuvos šachmatų federacijos

prezidentas Aleksandr Černov

Geg 242017
 

chessfedlogo-e1360830597490-150x9011-48x48

 

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS NARIAMS

 

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS

PRANEŠIMAS

APIE ŠAUKIAMĄ EILINĮ RINKIMINĮ VISUOTINĮ FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

2017-05-23, Vilnius

 

 

Informuojame, kad Lietuvos šachmatų federacijos taryba 2017 m. gegužės 20 d. priėmė sprendimą šaukti eilinį rinkiminį visuotinį federacijos narių susirinkimą.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo data – 2017 m. birželio 25 d.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pradžia – 13 val. 00 min.

Registracijos į šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą pradžia – 12 val. 00 min.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo vieta – viešbučio „Panorama“ konferencijų salė, Sodų g. 14, Vilnius.

 

 

Šaukiamo eilinio rinkiminio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

 1. Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 2. 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
 3. 2016 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
 4. 2016 metų revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
 5. Federacijos prezidento rinkimai naujai 2 (dvejų) metų kadencijai.
 6. Federacijos tarybos (2 viceprezidentų ir  6 narių) rinkimai naujai dvejų metų kadencijai.
 7. Revizijos komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai 2 metų kadencijai.
 8. Etikos bei ginčų komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai 2 metų kadencijai.
 9. Dėl Lietuvos šachmatų federacijos narių pašalinimo.

Priminimas: prašome narius, turinčius įsiskolinimų, padengti įsiskolinimus iki susirinkimo dienos. Įspėjame, kad visuotinis federacijos narių susirinkimas turi teisę ir ketina svarstyti nemokančių nario mokesčio ar nevykdančių federacijos nario pareigų asmenų pašalinimo iš Federacijos klausimą.

Bir 262014
 

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS NARIAMS

chessfedlogo

2014 m. liepos 27 d. nuo 13:00 iki 17:30 vyko eilinis visuotinis LŠF narių susirinkimas.

Susirinkimas patvirtino 2013 m. finansinius dokumentus:
metinės veiklos ataskaitą, metinę finansę atskaitomybę,  revizijos komisijos ataskaitą.

Lietuvos šachmatų federacijos visuotinis susirinkimas dėl palaikomo kandidato į FIDE prezidento postą balsavo taip: už Kirsaną Iliumžinovą – 10 balsų, už Garį Kasparovą – 13 balsų.

Iš Lietuvos šachmatų federacijos narių pašalinti LŠF nariai, nemokėję nario mokesčio trejus metus ir daugiau.

Geg 022013
 
Chessfed.lt Logo

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS NARIAMS
LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS PRANEŠIMAS
APIE ŠAUKIAMĄ EILINĮ RINKIMINĮ VISUOTINĮ FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ
2013-05-02, Vilnius

Informuojame Jus, kad 2013-04-29 federacijos taryba priėmė sprendimą šaukti eilinį visuotinį rinkiminį federacijos narių susirinkimą.

Šaukiamo Lietuvos šachmatų federacijos narių eilinio visuotinio susirinkimo data – 2013 metų birželio 2 diena.
Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pradžia – 13 val. 00 min.
Registracijos į šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą pradžia – 12 val. 00 min.
Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo vieta – viešbučio „Panorama“ konferencijų salė, Sodų g. 14, Vilnius.

2013 m. birželio 2 šaukiamo eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. 2012 m. metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. 2012 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2012 m. audito ataskaitos tvirtinimas.
5. Federacijos prezidento rinkimai naujai dvejų metų kadencijai nuo 2013-06-04 dienos.
6. Federacijos tarybos (2 viceprezidentų ir 6 narių) rinkimai naujai dvejų metų kadencijai nuo 2013-06-04 dienos.
7. Revizijos komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai dvejų metų kadencijai nuo 2013-06-04 dienos.
8. Etikos bei ginčų komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai dvejų metų kadencijai nuo 2013-06-04 dienos.

Priminimas: registruojantis į susirinkimą fiziniai asmenys privalės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridiniai asmenys – vadovo patvirtintą dokumento, kuriuo atvykęs atstovas buvo paskirtas juridinio asmens vadovu, kopiją arba Juridinių asmenų registro išduotą išrašą, kuriame į susirinkimą atvykęs asmuo nurodytas juridinio asmens vadovu. Jeigu federacijos narį, juridinį asmenį, atstovaus įgaliotinis, tai toks asmuo papildomai privalės pateikti juridinio asmens vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu patvirtinto įgaliojimo atstovauti narį šaukiamame eiliniame visuotiniame federacijos narių susirinkime originalą.
Kilus klausimų dėl šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo, maloniai prašome kreiptis telefonu 8 620 78288 į federacijos direktorių Arvydą Baltrūną.

Su pagarba,
Lietuvos šachmatų federacijos direktorius Arvydas Baltrūnas

Parsisiųsti (13_05_02_pranesimas_apie_visuotini_nariu_susirinkima_13_06_02_diena.pdf.PDF)

Kov 262012
 

2012 metų kovo 25 dieną Vilniuje, Viešbučio “Panorama” konferencijų salėje, vyko  Lietuvos šachmatų federacijos narių visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo 28 nariai.

Susirinkimo pirmininku išrinktas Audrius Bitinas, susirinkimo sekretoriumi išrinktas Arvydas Baltrūnas.
Skaičiavimo komisijos nariais išrinkti: Jovita Žiogaitė (pirmininkė), Algimantas Birbilas, Nerius Gasparavičius.

Neatvykus Jonui Viesului, patvirtinta tokia susirinkimo darbotvarkė:

1. Lietuvos šachmatų federacijos prezidento atšaukimas.
2. Naujo Lietuvos šachmatų federacijos prezidento rinkimai.

Išdalinti 27 balsavimo biuleteniai (išvyko Josifas Buršteinas).

Už J.Viesulo atšaukimą iš LŠF prezidento pareigų slaptu balsavimu balsavo 19 narių; prieš J.Viesulo atšaukimą iš LŠF prezidento pareigų   – 4 nariai; 4 biuleteniai rasti negaliojantys.
Šiuo balsavimu J.Viesulas atšauktas iš LŠF prezidento pareigų.

Naujojo Lietuvo šachmatų federacijos prezidento rinkimams A.Baltrūnas iškėlė Aleksandro Černovo kandidatūrą, K.Kaunas iškėlė Dariaus Mankevičiaus kandidatūrą.
Už Aleksandrą Černovą pasisakė 21 narys; už Darių Mankevičių – 1 narys; 5 biuleteniai rasti negaliojantys.

LŠF prezidentu išrinktas tarybos narys Aleksandras Černovas.

Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas Aleksandras Černovas, 2012-03-25

Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas Aleksandras Černovas, 2012-03-25