FIDE turnyrų teisėjai privalės turėti FIDE teisėjo licencijas


Nuo 2013 metų sausio 1 dienos   visi teisėjai, teisėjaujantys FIDE registruotuose turnyruose, privalės turėti FIDE teisėjo licencijas ((lot. litentia) – dokumentas, oficialus leidimas, suteikiantis teisę vykdyti tam tikras dažniausiai komercines operacijas).

FIDE informuoja, kad turėtų būti tokia šachmatų teisėjų licencijų mokesčių pervedimo FIDE tvarka:
1. Nacionalinė federacija persiunčia FIDE visų jos šachmatų teisėjų (IA, FA bei nacionalinės kategorijos), kurie planuoja teisėjauti po 2013 metų sausio 1 dienos FIDE registruotuose šachmatų turnyruose, sąrašus; 2.  FIDE parengia ir atsiunčia nacionalinei federacijai licencijų apmokėjimo sąskaitą; 3. Nacionalinė federacija surenka licencijų mokesčius ir persiunčia juos FIDE; 4. FIDE atsiunčia nacionalinei federacijai licencijuotų šachmatų teisėjų pažymėjimus ir    teisėjai gali teisėjauti FIDE registruotuose turnyruose, kurių dalyvių reitingas bus skaičiuojamas.
FIDE rekomenduoja, kad  FIDE registruotų turnyrų, kurie vyks 2013 metų sausio mėnesį, teisėjų sąrašus nacionalinės federacijos pateiktų ne vėliau kaip 2012 gruodžio 05 dieną.

Naujovės pateiktos  FIDE Handbook  05. Regulations for the Titles of Arbiters.  Naujovių esmė tokia – FIDE nusprendė surinkti papildomų pinigų įvesdama licencijų mokestį.
Lietuvos IA, FA teisėjai apmokestinami taip:

IA Jonas SIDABRAS                            – B kategorijos arbitras                   – 200 EUR;
IA Raimondas PALIULIONIS      – C kategorijos arbitras                   –  160 EUR;
FA, IO Arvydas BALTRŪNAS       – C kategorijos arbitras                   – 120 EUR;
IA Gintautas Jurgis PLUNGĖ       – D kategorijos arbitras                   – 100 EUR;
FA  Valerijus JEGOROVAS             – D kategorijos arbitras                   – 80 EUR;

IA Rimvydas PETRAUSKAS           – NEAKTYVUS arbitras                   –
IA Henrikas PUSKUNIGIS               – NEAKTYVUS arbitras                   –

NACIONALINĖS KATEGORIJOS ARBITRAI                                          – 20 EUR;

Nacionalinės kategorijos arbitrams licencija galioja “visą gyvenimą”;  IA ir FA arbitrams licencija galioja “visą gyvenimą”, kol jie yra aktyvūs – neteisėjavus 2 metus ir norint vėl teisėjauti IA ir FA tektų pakartotinai susimokėti licensijos mokesčius.

1991 metais Lietuva turėjo vieną tarptautinės kategorijos arbitrą – Henriką Puskunigį ir daugiau nei 40 nacionalinės kategorijos šachmatų teisėjų.

Nuo 2008 metų iki 2012 metų spalio 26 dienos FIDE turnyruose teisėjavo šachmatų teisėjai, neturintys IA ar FA titulų :
ne mažiau kaip 3-juose turnyruose :  Fichmanas, Risardas (LTU), 12801267 ; Ridzvanavicius, Jonas (LTU), 12805173Gabrilaviciene, Salvinija (LTU),12807621;  Narmontas, Raimondas (LTU), 12801135Rauduve, Algirdas (LTU), 12808440Cerkesaite, Dalia (LTU), 12807290Rudzeviciute, Raimonda (LTU), 12807010Radzickas, Vaidas (LTU), 12807516 Matonis, Darius (LTU), 12808369Miliauskas, Tadas (LTU), 12801151Savickiene, Virginija (LTU), 12806404;