Pranešimas apie šaukiamą neeilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą


LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS

NARIAMS

 

 LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS

PRANEŠIMAS

APIE ŠAUKIAMĄ NEEILINĮ VISUOTINĮ FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

2018-09-27, Vilnius

 

 

Informuojame, kad Lietuvos šachmatų federacijos, toliau dar vadinama „federacija“, taryba 2018 m. rugsėjo 20 d. priėmė sprendimą šaukti neeilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą.

Šaukiamo neeilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo data – 2018 m. spalio 27 d.

Šaukiamo neeilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pradžia – 13 val. 00 min.

Registracijos į šaukiamą neeilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą pradžia – 12 val. 00 min.

Šaukiamo neeilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo vieta – Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovė, Pamėnkalnio g. 13, Vilnius.

 

 

Šaukiamo neeilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Neeilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo eigos klausimų sprendimas (pirmininko, sekretoriaus rinkimai, balsavimo ir balsų skaičiavimo tvarkos tvirtinimas ir pan.).
  2. Lietuvos šachmatų federacijos įstatų pakeitimai ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

 

 

Su pagarba

 

Lietuvos šachmatų federacijos

prezidentas Aleksandr Černov