Teisėjo vardo suteikimo tvarka

 

Nuo 2013 metų sausio 1 dienos visi FIDE registruotų turnyrų teisėjai, privalo turėti FIDE teisėjo licencijas.

LŠF tarybos sprendimu patvirtintas šachmatų nacionalinės kategorijos (NA) teisėjo vardo ir licencijos gavimo reglamentas.

Kandidatas, siekiantis NA teisėjo licencijos bei atitinkantis reglamente nurodytus reikalavimus, turi išsiųsti dvi rekomendacijas iš esamų teisėjų (ne žemesnės nei NA B kategorijos) ir prašymą teisėjų komisijai (info@chessfed.lt).

Lietuvos šachmatų teisėjų sąrašas