Lietuvos šachmatų federacijos reitingo administratorius Raimondas PALIULIONIS apie FIDE turnyrų registravimą


Lietuvos šachmatų federacijos reitingo administratorius Raimondas PALIULIONIS informuoja:
Kiekvienam turnyrui, kuriame bus apskaičiuojamas žaidėjų reitingo pokytis, reikalinga išankstinė registracija (preregistracija) FIDE serveryje. Ją atlieka kiekvienos federacijos įgaliotas reitingo administratorius.

Visų turnyrų preregistracija skatinama kiek galima ankstesnė ir yra numatyti trumpiausi terminai, kuriuos pažeidus skiriamos baudos (70 eurų):
– turnyrų su titulų normomis preregistracija turi būti atlikta ne vėliau kaip 30 dienų iki tų turnyrų pradžios datos;
– kitų standartinių, greitųjų ir žaibo šachmatų turnyrų preregistracija turi būti atlikta ne vėliau 7 dienos iki tų turnyrų pradžios datos.

2012 metais FIDE žada neapmokestinti greitųjų šachmatų ir žaibo šachmatų turnyrų jokiais mokesčiais. Tikėtina, kad galime sulaukti ženklaus tokių turnyrų skaičiaus.
Pridedu preregistracijai reikalingų žinių klausimyną. Palikau anglų kalbos variantą, nes preregistracija ja ir turi būti vykdoma. Ypač svarbu žinoti, kad jau preregistracijoje turi būti nurodomi konkretūs asmenys, kas bus vyr. teisėjas, kas yra turnyro organiatorius. Šias pavardes paskui galima ir vėliau koreguoti, bet pradiniame variante jos turi būti nurodytos. To nenurodžius tiesiog preregistracija nepriimama. Visiškai neleidžiama koreguoti turnyro starto datos. Techniškai tai galima daryti, bet tokiu atveju iškart turnyras patenka į baudžiamųjų sąrašą, jei nuo koregavimo dienos iki starto liko mažiau reikalaujamų 30 dienų.

Turnyrų organizatoriai užpildytas turnyrų išankstinės registracijos formas privalo perduoti LŠF reitingo administratoriui Raimondui PALIULIONIUI (r.paliulionis@gmail.com) kuo anksčiau, kad turnyrai būtų registruojami išvengiant baudų.