LŠF tarybos daugumos pareiškimas dėl visuotinio susirinkimo datos


2012 m. sausio 31 d. šeši iš devynių LŠF tarybos narių (2/3) pasirašė pareiškimą dėl visuotinio susirinkimo datos:

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS TARYBOS DAUGUMOS NARIŲ

PAREIŠKIMAS

DĖL EILINIO VISUOTINIO FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO DATOS

2012-01-31, Vilnius

Gerbiami federacijos nariai,

Oficialiame federacijos tinklapyje www.chessfed.lt nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas eilinis visuotinis federacijos narių „suvažiavimas“ (t. y. susirinkimas).

Informuojame, kad taryba nėra patvirtinusi 2012-02-26 dienos kaip oficialios federacijos eilinio visuotinio narių susirinkimo datos, todėl šiame skelbime pateikiama klaidinga informacija ir 2012-02-26 dieną eilinis visuotinis narių susirinkimas nevyks.

Visų narių prašome nekreipti dėmesio į www.chessfed.lt tinklapyje nurodomą federacijos narių eilinio visuotinio susirinkimo datą – 2012-02-26 ir nekreipti dėmesio į federacijos prezidento siunčiamus paštu pranešimus, kuriuose nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas federacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kadangi ši informacija yra neteisinga.

Paaiškiname, kad artimiausiame federacijos tarybos posėdyje, taip kaip numato federacijos įstatai, bus sprendžiamas klausimas kada šaukti eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą ir apie priimtą sprendimą ir nustatytą eilinio visuotinio narių susirinkimo datą paskelbsime viešai www.chessfed.lt tinklapyje ir pranešime visiems nariams atskirais pranešimais laikantis įstatuose nustatytos tvarkos.

PAREIŠKIMĄ PASIRAŠĘ FEDERACIJOS TARYBOS NARIAI

Aleksandr Černov   (parašas)
Antanas Zapolskis   (parašas)
Rimantas Paliušis   (parašas)
Nerius Gasparavičius   (parašas)
Laimonas Kudžma   (parašas)
Josifas Buršteinas   (parašas)

Originalus dokumentas – .pdf dokumente.

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS TARYBOS DAUGUMOS NARIŲ

PAREIŠKIMAS

DĖL EILINIO VISUOTINIO FEDERACIOJOS NARIŲ SUSIRINKIMO DATOS

 

2012-01-31, Vilnius

 

Gerbiami federacijos nariai,

 

Oficialiame federacijos tinklapyje www.chessfed.lt nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas eilinis visuotinis federacijos narių „suvažiavimas“ (t. y. susirinkimas).

Informuojame, kad taryba nėra patvirtinusi 2012-02-26 dienos kaip oficialios federacijos eilinio visuotinio narių susirinkimo datos, todėl šiame skelbime pateikiama klaidinga informacija ir 2012-02-26 dieną eilinis visuotinis narių susirinkimas nevyks.

Visų narių prašome nekreipti dėmesio į www.chessfed.lt tinklapyje nurodomą federacijos narių eilinio visuotinio susirinkimo datą – 2012-02-26 ir nekreipti dėmesio į federacijos prezidento siunčiamus paštu pranešimus, kuriuose nurodoma, kad 2012-02-26 dieną šaukiamas federacijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kadangi ši informacija yra neteisinga.

Paaiškiname, kad artimiausiame federacijos tarybos posėdyje, taip kaip numato federacijos įstatai, bus sprendžiamas klausimas kada šaukti eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą ir apie priimtą sprendimą ir nustatytą eilinio visuotinio narių susirinkimo datą paskelbsime viešai www.chessfed.lt tinklapyje ir pranešime visiems nariams atskirais pranešimais laikantis įstatuose nustatytos tvarkos.

 

 

 

PAREIŠKIMĄ PASIRAŠĘ FEDERACIJOS TARYBOS NARIAI