2013 metų birželio 2 dieną šaukiamas Lietuvos šachmatų federacijos narių eilinis visuotinis susirinkimas


LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS NARIAMS
LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS PRANEŠIMAS
APIE ŠAUKIAMĄ EILINĮ RINKIMINĮ VISUOTINĮ FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ
2013-05-02, Vilnius

Informuojame Jus, kad 2013-04-29 federacijos taryba priėmė sprendimą šaukti eilinį visuotinį rinkiminį federacijos narių susirinkimą.

Šaukiamo Lietuvos šachmatų federacijos narių eilinio visuotinio susirinkimo data – 2013 metų birželio 2 diena.
Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pradžia – 13 val. 00 min.
Registracijos į šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą pradžia – 12 val. 00 min.
Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo vieta – viešbučio „Panorama“ konferencijų salė, Sodų g. 14, Vilnius.

2013 m. birželio 2 šaukiamo eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. 2012 m. metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. 2012 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2012 m. audito ataskaitos tvirtinimas.
5. Federacijos prezidento rinkimai naujai dvejų metų kadencijai nuo 2013-06-04 dienos.
6. Federacijos tarybos (2 viceprezidentų ir 6 narių) rinkimai naujai dvejų metų kadencijai nuo 2013-06-04 dienos.
7. Revizijos komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai dvejų metų kadencijai nuo 2013-06-04 dienos.
8. Etikos bei ginčų komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai dvejų metų kadencijai nuo 2013-06-04 dienos.

Priminimas: registruojantis į susirinkimą fiziniai asmenys privalės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridiniai asmenys – vadovo patvirtintą dokumento, kuriuo atvykęs atstovas buvo paskirtas juridinio asmens vadovu, kopiją arba Juridinių asmenų registro išduotą išrašą, kuriame į susirinkimą atvykęs asmuo nurodytas juridinio asmens vadovu. Jeigu federacijos narį, juridinį asmenį, atstovaus įgaliotinis, tai toks asmuo papildomai privalės pateikti juridinio asmens vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu patvirtinto įgaliojimo atstovauti narį šaukiamame eiliniame visuotiniame federacijos narių susirinkime originalą.
Kilus klausimų dėl šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo, maloniai prašome kreiptis telefonu 8 620 78288 į federacijos direktorių Arvydą Baltrūną.

Su pagarba,
Lietuvos šachmatų federacijos direktorius Arvydas Baltrūnas

[gview file=”/wp-content/uploads/13_05_02_pranesimas_apie_visuotini_nariu_susirinkima_13_06_02_diena.pdf” height=”900″]