Skaudi netektis – mirė Adolfas Stauskas


Adolfas Stauskas 1924-2014

ADOLFAS STAUSKAS
1924.06.17 – 2014.09.02

Su liūdesiu palydime Panevėžio šachmatų sporto veteraną, nenuilstantį Kaisės karvedį Adolfą STAUSKĄ.

Mielas Adolfai, gal nebuvai mūsų sielų ganytoju ar šventuoju Tėvu, bet esi ir liksi gerbiamas visų: už šmaikštų žodį, tiesų žvilgsnį ir ugnį akyse, kai sėsdavai prie šachmatų lentos. Kiekvienam mūsų davei savo pamoką.. Kažkas gal atmins ir aštresnį Tavo žodį – bet Tu kitaip ir negalėjai, juk Tu – karys! Kai kiti apsikasdavo gynybos redutuose, Tu be ilgų ceremonijų trenkdavai visais savo pabūklais, neskaičiuodamas, ar pakaks resursų, jei prireiktų trauktis…
 
Velionis pašarvotas Panevėžio “Grauduvos” laidojimo rūmuose, šalia miesto kapinių Ramygalos g. Karstas išnešamas šiandieną 13.30 val.

 

LŠF informacija