Šachmatų teisėjų seminaras


Gruodžio 6-7 d. Biržuose įvyko seminaras šachmatų teisėjams, siekiantiems NA kategorijos. Seminare dalyvavo Audrius Balanda (Vilkaviškis), Lina Buterlevičienė (Plungė), Vilmantas Česnavičius (Vilkaviškis), Areta Jaškūnaitė (Vilkaviškis), Audrius Jonuševičius (Kretinga), Aneta Juknaitė (Vilkaviškis), Radvilė Klepeckaitė (Biržai), Rolandas Martinkus (Marijampolė), Donatas Pilinkus (Kaunas), Ignas Sidabras (Vilnius), Jonas Sidabras (j) (Vilnius), Evaldas Šlušnys (Kretinga), Laimutis Šolys (Kaunas), Marius Vilkys (Marijampolė), Gintas Zybartas (Vilnius).
Vyko darbo su Swissmanageriu mokymai (viso 6 astronominės valandos, t.y. 8 akademinės valandos) ir taisyklių pasikeitimų apžvalga bei įvairių situacijų aptarimas ( 3 astronominės valandos, t.y. 4 akademinės valandos).
Seminaro dalyviai atliko du testus- rengė asmeninio šachmatų turnyro šveicariškąja sistema failą (pirmos dienos užduotis) ir sprendė labai konkrečių partijų situacijų praktinių užduočių testus (antros dienos testas).
Darbo su SwissManageriu mokymus vedė IA R.Paliulionis, o taisyklių pasikeitimus komentavo FA D.Vaznonis. Seminare dalyvavo ir IA J. Sidabras bei IA A. Baltrūnas.
LŠF teisėjų komisija patvirtino pretendentų į NA sugebėjimų, pademonstruotų seminaro ir testų metu, įvertinimą.
P.S. tai nereiškia, kad visi jie jau yra tapę NA. Visi šie pretendentai į NA privalo dar pateikti dviejų bent NA kategorijos šachmatų teisėjų rekomendacijas/siūlymus jų darbui turnyruose (tai numatyta NA reglamente) ir apsimokėti FIDE šachmatų teisėjo licencijos mokestį.

Seminaro programa.

LŠF informacija.