Šachmatų turnyras „Kauno viltys- 2015“


ŠACHMATŲ TURNYRO „KAUNO VILTYS- 2015“
N U O S T A T A I

 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
• populiarinti šachmatų žaidimą mokinių tarpe;
• kelti užsiiminėjančiųjų meistriškumą.
II. VIETA IR LAIKAS
• varžybos vykdomos Kauno JSO mokyklos šachmatų skyriuje (Partizanų g.180, tel. 31 20 85)
2015 m. spalio 26-27 d.
III. VADOVAVIMAS IR VARŽYBŲ VYKDYMAS
• Varžybas organizuoja ir vykdo Kauno “Jaunalietuvių sporto organizacijos” mokykla. Varžybas, vadovaudamasi Tarptautinėmis šachmatų federacijos taisyklėmis, vykdo paskirta teisėjų kolegija. Atsakingas už varžybų vykdymą ir sportininkų saugumą vyr. teisėjas D. Vaznonis (tarpt. kat.).
IV. VARŽYBŲ DALYVIAI IR VYKDYMO SISTEMA
• Varžybos vykdomos (dviem turnyrais A ir B) šveicariškąja sistema, 9 ratai. A turnyre gali dalyvauti 2004 m. gimimo ir jaunesni sportininkai, B turnyre 2006 m. gimimo ir jaunesni sportininkai. A turnyre bus skaičiuojami greitųjų šachmatų tarptautiniai reitingai.
• Laiko kontrolė po 25 min. kiekvienam žaidėjui visai partijai + 10 sek. po kiekvieno atlikto ėjimo. Surinkus vienodai taškų, vietos nustatomos pagal:

  • Buchholco koeficientą, atmetus blogiausią rezultatą;
  • Buchholco koeficientą;
  • Progresyvinį koeficientą;
  • Arranzo sistemą;
  • Bergerio koeficientą.

V. APDOVANOJIMAS
• Varžybų nugalėtojai apdovanojami taurėmis ir diplomais.

VI. VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS

2015 m. spalio 26 d. (pirmadienis).
Dalyvių registracija iki 11.00 val.
12.00 – 13.10 val I ratas.
13.20 – 14.30 val II ratas.
14.40 – 15.50 val III ratas.
16.00 – 17.10 val IV ratas.
17.20 – 18.30 val V ratas.

2015 m. spalio 27 d. (antradienis).
10.00 – 11.10 val VI ratas.
11.20 – 12.30 val VII ratas.
12.40 – 13.50 val VIII ratas.
14.00 – 15.10 val IX ratas.
15.30 – varžybų uždarymas.

VII. PRĖMIMO SĄLYGOS, INFORMACIJA
Apie dalyvavimą prašome pranešti iki 2015 m. spalio 18 d. treneriui K. Kaunui tel.: 8 686 36982 arba treneriui D. Vaznoniui tel.: 8 617 23172, el.p.: donatas_vaznonis@inbox.lt.
Komandiruotės išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos arba patys dalyviai.