Pranešimas apie šaukiamą eilinį rinkiminį visuotinį federacijos narių susirinkimą


chessfedlogo-e1360830597490-150x9011-48x48

 

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS NARIAMS

 

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS

PRANEŠIMAS

APIE ŠAUKIAMĄ EILINĮ RINKIMINĮ VISUOTINĮ FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

2017-05-23, Vilnius

 

 

Informuojame, kad Lietuvos šachmatų federacijos taryba 2017 m. gegužės 20 d. priėmė sprendimą šaukti eilinį rinkiminį visuotinį federacijos narių susirinkimą.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo data – 2017 m. birželio 25 d.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pradžia – 13 val. 00 min.

Registracijos į šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą pradžia – 12 val. 00 min.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo vieta – viešbučio „Panorama“ konferencijų salė, Sodų g. 14, Vilnius.

 

 

Šaukiamo eilinio rinkiminio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  2. 2016 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  3. 2016 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
  4. 2016 metų revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
  5. Federacijos prezidento rinkimai naujai 2 (dvejų) metų kadencijai.
  6. Federacijos tarybos (2 viceprezidentų ir  6 narių) rinkimai naujai dvejų metų kadencijai.
  7. Revizijos komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai 2 metų kadencijai.
  8. Etikos bei ginčų komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai 2 metų kadencijai.
  9. Dėl Lietuvos šachmatų federacijos narių pašalinimo.

Priminimas: prašome narius, turinčius įsiskolinimų, padengti įsiskolinimus iki susirinkimo dienos. Įspėjame, kad visuotinis federacijos narių susirinkimas turi teisę ir ketina svarstyti nemokančių nario mokesčio ar nevykdančių federacijos nario pareigų asmenų pašalinimo iš Federacijos klausimą.