Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą


LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS

NARIAMS

 

 

 

LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS

PRANEŠIMAS

APIE ŠAUKIAMĄ EILINĮ VISUOTINĮ FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

2018 m. balandžio 19 d., Vilnius

 

Informuojame, Jus apie šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą.

 

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo data – 2018 m. gegužės 19 d.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pradžia – 18 val. 00 min.

Registracijos į šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą pradžia – 17 val. 00 min.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo vieta – Seminarų ir poilsio centras Dubingiai, Giraičių k. 8, Molėtų raj. sav. Dubingiai sen.

 

 

Šaukiamo eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  2. 2017 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  3. 2017 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
  4. 2017 metų revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
  5. Kiti klausimai.

 

 

Registruojantis į susirinkimą fiziniai asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridiniai asmenys – dokumento, kuriuo atvykęs atstovas buvo paskirtas juridinio asmens vadovu, kopiją arba Juridinių asmenų registro išrašą, kuriame į susirinkimą atvykęs asmuo nurodytas juridinio asmens vadovu.

Jeigu federacijos narį, juridinį asmenį, atstovaus įgaliotinis, tai toks asmuo papildomai privalės pateikti juridinio asmens įgaliojimo atstovauti narį šaukiamame eiliniame visuotiniame federacijos narių susirinkime originalą.

 

 

Priminimas: prašome narius, turinčius įsiskolinimų, padengti įsiskolinimus iki susirinkimo dienos.

 

 

 

Su pagarba

 

Lietuvos šachmatų federacijos

prezidentas Aleksandr Černov