LŠF strateginis veiklos planas


Strateginis Lietuvos šachmatų federacijos šachmatų plėtotės planas.