Eilinis visuotinis federacijos narių susirinkimas


Apie šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą.

Informuojame jus, kad 2021-08-17 Lietuvos šachmatų federacijos taryba posėdyje priėmė sprendimą šaukti eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą.
Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo data – 2021 m. rugsėjo 18 d.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pradžia – 11.00 val.
Registracijos į šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą pradžia – 10.30 val.
Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo vieta – „Karolina Park hotel“ konferencijų centras, Sausio 13 – osios g. 2, LT – 04343 Vilnius.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo darbotvarkė:
1.      Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2.      2020 m. metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3.      2020 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4.      2020 m. metinės revizijos komisijos atskaitos tvirtinimas.
5.      Revizijos komisijos narių rinkimai sekantiems 2 metams.
6.      Etikos ir ginčų komisijos narių ataskaita ir rinkimai sekantiems 2 metams.
7.      Dėl Lietuvos šachmatų federacijos narystės.
8.      Kiti klausimai.

LŠF prezidento pranešimas.