LŠF prezidento pranešimas


Sveiki, gerb. LŠF nariai

Informuojame jus, kad 2022-07-21 Lietuvos šachmatų federacijos taryba posėdyje priėmė sprendimą sušaukti kasmetinį visuotinį federacijos narių susirinkimą.
Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo data – 2022 m. rugpjūčio 21 d.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pradžia – 13.00 val.
Registracijos į šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą pradžia – 12.00 val.
Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo vieta – „Comfort Hotel LT “ konferencijų salė, Kauno g. 14, Vilnius.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  2. 2021 m. metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  3. 2021 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
  4. 2021 m. metinės revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
  5. Dėl Lietuvos šachmatų federacijos narių narystės.
  6. Kiti klausimai.

Priminimas: prašome narius, turinčius įsiskolinimų, padengti įsiskolinimus iki susirinkimo dienos.
Įspėjame, kad visuotinis federacijos narių susirinkimas turi teisę ir ketina svarstyti nemokančių nario mokesčio ar nevykdančių federacijos nario pareigų asmenų pašalinimo iš federacijos narių klausimą.

Prašome sumokėti LŠF nario mokestį į Lietuvos Šachmatų federacijos banko sąskaitą SEB banke Nr.LT757044060000168886
Primenu,kad metinis LŠF nario mokestis yra 30 eurų.

LSF pranesimas 2022-07-22.pdf