Pakartotinis visuotinis eilinis LŠF narių susirinkimas 2022-09-25


Sveiki, gerb. LŠF nariai

Informuojame jus, kad 2022-08-24 Lietuvos šachmatų federacijos taryba posėdyje priėmė sprendimą sušaukti pakartotinį eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą.

Šaukiamo pakartotinio eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo data – 2022 m. rugsėjo 25 d.
Šaukiamo pakartotinio eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pradžia – 13.00 val.
Registracijos į šaukiamą pakartotinį eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą pradžia – 12.00 val.
Šaukiamo pakartotinio eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo vieta – Comfort Hotel-LT konferencijų salė, Kauno g. 14, LT – 03212 Vilnius.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  2. 2021 m. metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  3. 2021 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
  4. 2021 m. metinės revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
  5. Dėl Lietuvos šachmatų federacijos narių narystės.
  6. Kiti klausimai.

Priminimas: prašome narius, turinčius įsiskolinimų, padengti įsiskolinimus iki susirinkimo dienos.

Įspėjame, kad visuotinis federacijos narių susirinkimas turi teisę ir ketina svarstyti nemokančių nario mokesčio ar nevykdančių federacijos nario pareigų asmenų pašalinimo iš federacijos narių klausimą.

Prašome sumokėti LŠF nario mokestį į Lietuvos Šachmatų federacijos banko sąskaitą SEB banke Nr. LT757044060000168886
Primenu, kad metinis LŠF nario mokestis yra 30 eurų.