2024-02-18 šaukiamas LŠF narių visuotinis susirinkimas


LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS NARIAMS
LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS PRANEŠIMAS
APIE ŠAUKIAMĄ VISUOTINĮ FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ
2024-01-19, Vilnius

Informuojame Jus, kad 2024-01-19 Lietuvos šachmatų federacijos taryba priėmė sprendimą šaukti visuotinį federacijos narių susirinkimą.

Šaukiamo LŠF narių visuotinio susirinkimo data – 2024 m. vasario 18 d..
Susirinkimo pradžia – 15 val. 00 min.
Registracijos pradžia – 14 val. 00 min.
Vieta – „Ibis Styles Kaunas Centre“ viešbučio konferencijų salė, Vytauto pr. 25, Kaunas.

Šaukiamo visuotinio federacijos narių susirinkimo darbotvarkė:
1. Visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. 2023 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. 2023 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2023 metų revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
5. Lietuvos šachmatų federacijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
6. Kiti klausimai

Priminimas: registruojantis į susirinkimą fiziniai asmenys privalės pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o juridiniai asmenys – vadovo patvirtintą dokumento, kuriuo atvykęs atstovas buvo paskirtas juridinio asmens vadovu, kopiją arba Juridinių asmenų registro išduotą išrašą, kuriame į susirinkimą atvykęs asmuo nurodytas juridinio asmens vadovu. Jeigu federacijos narį, juridinį asmenį, atstovaus įgaliotinis, tai toks asmuo papildomai privalės pateikti juridinio asmens vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu patvirtinto įgaliojimo atstovauti narį šaukiamame visuotiniame federacijos narių susirinkime originalą.

Priminimas: prašome narius, turinčius įsiskolinimų, padengti įsiskolinimus iki susirinkimo dienos. Įspėjame, kad visuotinis-ataskaitinis federacijos narių susirinkimas turi teisę ir ketina svarstyti nemokančių nario mokesčio ar nevykdančių federacijos nario pareigų asmenų pašalinimo iš federacijos narių klausimą.

Prašome sumokėti LŠF nario mokestį į Lietuvos šachmatų federacijos banko sąskaitą SEB banke Nr. LT757044060000168886
Primename, kad metinis LŠF nario mokestis yra 30 eurų.

Su pagarba
Lietuvos šachmatų federacijos
prezidentas Aleksandr Černov