ECU generalinė asamblėja Porto Carras, Graikijoje


2011 m. lapkričio 5 d.   šachmatų komandų 18-tojo Europos čempionato metu Porto Carras, Graikijoje, įvyko Europos šachmatų sąjungos (ECU) Generalinė asamblėja. Generalinės asamblėjos veikloje dalyvavo 48 šalių delegatai. Lietuvai atstovavo LŠF prezidentas Jonas Viesulas.
Generalinė Asamblėja priėmė ECU finansinę ataskaitą už 2010 metus  ir patvirtino 2012 m. metinį biudžetą.
Asamblėjos delegatai patvirtino reikalavimus šachmatų varžybų dalyvių aprangai ir apsikeitė nuomonėmis dėl autorių teisių apsaugos šachmatininkų varžybose bei nusprendė oficialiose varžybose taikyti taisykles, pagal kurias ECU varžybose lygiasias galima pasiūlyti tik po 40 ėjimo. Sprendimai įsigalios nuo 2012 m. Sausio 1 dienos. Taip pat delegatai patvirtino nežymius turnyrų vykdymo taisyklių pakeitimus.
Balsų dauguma delegatai nusprendė, kad Senjorų 2013 metų Europos čempionatas  vyktų Plovdive (Bulgarija).
Komercijos direktorė Mariana Todorova delegatus supažindino su ECU rinkodaros 2012 – 2013 metų planu.
Kita Generalinė Asamblėja vyks šachmatų olimpiados ir FIDE kongreso metu 2012 m. Stambule, Turkijoje.

Asmeninėmis lėšomis, nenaudodamas negausaus LŠF biudžeto lėšų, į Porto Carras nuvykęs LŠF prezidentas Jonas Viesulas ne tik dalyvavo Europos šachmatų sąjungos Generalinės asamblėjos veikloje, bet ir palaikė Lietuvos atvirąją ir moterų rinktines, kovojančias šachmatų komandų 18-ajame Europos Čempionate.