LŠF Narių suvažiavimas vyks š.m. vasario 26 d. 12 val. (ATNAUJINTA!)


Brangūs bičiuliai LŠF nariai,
Daugelio federacijos  narių pageidavimu keičiasi eilinio š.m. vasario 26 d. susirinkimo laikas. Pradžia  12 val.( buvo  14 val.). Susirinkimo vieta nesikeičia – Žemaitės g. 6, Vilnius).  Kviečiu visus federacijos narius sutelktam darbui, įveikiant kai kurių federacijos Tarybos narių destrukciją federacijos veikloje.
Eilinis susirinkimas  šaukiamas griežtai prisilaikamt LŠF įstatų.: laiku, prieš trisdešimt dienų registruotu laišku išsiųsti pakvietimai
federacijos nariams apie šaukiamą susirinkimą, laiku paruoštos finansinės ir ūkinės veiklos  ataskaitos ir t.t.

Susirinkimo data: 2012-02-26 buvo patvirtinta Tarybos posėdyje 2011-12-21 bendru sutarimu ir dėl šios datos neprieštaravo nei vienas Tarybos narys.
Laukiu  visų susirinkime su pasiūlymais dėl federacijos įstatų tobulinimo ir veiklos gerinimo.

Iki greito pasimatymo

LŠF prezidentas
Jonas Viesulas

2012-02-15

DARBOTVARKĖ:
1. LŠF gautų pareiškimų svarstymas. Pranešėjas: LŠF prezidentas Jonas Viesulas.
2. Metinė ataskaita apie 2011 m. LŠF veiklą. Pranešėjas: LŠF prezidentas Jonas Viesulas.
3. LŠF revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas. Pranešėjas: LŠF Revizijos komisijos pirmininkas Emilis Šlekys.
4. LŠF finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Pranešėja: LŠF buhalterė Alvyda Dedelaitė.
5. LŠF įstatų keitimas ir tvirtinimas. Pranešėjas: LŠF prezidentas Jonas Viesulas.
6. Einamieji klausimai.

Priedas: LŠF įstatų projektas (būtų malonu gauti pasiūlymus ir pastabas iki suvažiavimo).