LŠF prezidento pareiškimas


Brangūs Federacijos nariai,
atviras šmeižtas ,melas ir dezinformacija negali būti toliau toleruojami ,todėl
noriu  atkreipti visų narių dėmesį ,kad  Tarybos nariai, dalyvavę
posėdyje 2011.12.21 ,  puikiai prisimena , kad veikdamas pagal
įstatus, LŠF prezidentas Jonas Viesulas atšaukė iš pareigų
viceprezidentą Antaną Zapolskį
už netinkamą pareigų atlikimą. Tai esminė priežastis, kodėl
direktorius  A.Baltrūnas ,atsisakė paruošti posėdžio protokolą .
 Atšaukus  Viceprezidentą A.Zapolskį iš pareigų,buvo pasiūlyta
susirinkimą sušaukti net vasario  16 dieną., man pasisekė įtikinti
tarybos narius ,kad šventes reikia švęsti,todėl buvo parinkta vasario
26 diena 14 val.
Tolesnis grupelės susitarusių Tarybos narių negarbingas elgesys  dėl
kito suvažiavimo laiko  neturėtų suskaldyti Lietuvos šachmatų
bendruomenės, neturėtų būti pamiršti garbingo žaidimo idealai.
Federacijos narių laukia rimtas ir atviras pokalbis apie
susiklosčiusią padėtį ir kaip kuo greičiau normalizuoti organizacijos
veiklą. Visus reikalingus sprendimus galime ir privalome  priimti
vasario 26 -sios visuotiniame susirinkime.
 Neatidėliokime problemos sprendimo ! Jūsų visų dalyvavimas ne tik
pageidaujamas ,bet ir būtinas
Noriu būti kuo greičiau  išgirstas ir išklausytas  ,nes federacijos
“nešvarių  skalbinių ” skalbimas viešoje erdvėje tikrai ne ta forma ir
tikslas,todėl susilaikau  nuo išsamesnių pastabų ir komentarų ,nes
Lietuvos  šachmatų federacijos  prestižas  man svarbesnis  už
destrukciją skleidžiančių  keleto tarybos  narių aroganciją. Giliai
įsitikinęs ,kad  prieš mėnesį pakviesti garbūs Federacijos nariai
deramai sureaguos  į šį mano pakvietimą  dalyvauti 26 vasario  12 val.
visuotiniame federacijos susirinkime.Prezidentas              Jonas Viesulas