2012 metų kovo 25 dieną Vilniuje vyko Lietuvos šachmatų federacijos narių visuotinis susirinkimas


2012 metų kovo 25 dieną Vilniuje, Viešbučio “Panorama” konferencijų salėje, vyko  Lietuvos šachmatų federacijos narių visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo 28 nariai.

Susirinkimo pirmininku išrinktas Audrius Bitinas, susirinkimo sekretoriumi išrinktas Arvydas Baltrūnas.
Skaičiavimo komisijos nariais išrinkti: Jovita Žiogaitė (pirmininkė), Algimantas Birbilas, Nerius Gasparavičius.

Neatvykus Jonui Viesului, patvirtinta tokia susirinkimo darbotvarkė:

1. Lietuvos šachmatų federacijos prezidento atšaukimas.
2. Naujo Lietuvos šachmatų federacijos prezidento rinkimai.

Išdalinti 27 balsavimo biuleteniai (išvyko Josifas Buršteinas).

Už J.Viesulo atšaukimą iš LŠF prezidento pareigų slaptu balsavimu balsavo 19 narių; prieš J.Viesulo atšaukimą iš LŠF prezidento pareigų   – 4 nariai; 4 biuleteniai rasti negaliojantys.
Šiuo balsavimu J.Viesulas atšauktas iš LŠF prezidento pareigų.

Naujojo Lietuvo šachmatų federacijos prezidento rinkimams A.Baltrūnas iškėlė Aleksandro Černovo kandidatūrą, K.Kaunas iškėlė Dariaus Mankevičiaus kandidatūrą.
Už Aleksandrą Černovą pasisakė 21 narys; už Darių Mankevičių – 1 narys; 5 biuleteniai rasti negaliojantys.

LŠF prezidentu išrinktas tarybos narys Aleksandras Černovas.

Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas Aleksandras Černovas, 2012-03-25
Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas Aleksandras Černovas, 2012-03-25