Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą


LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS NARIAMS


LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMĄ EILINĮ VISUOTINĮ FEDERACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ

2019-06-07, Vilnius

Informuojame, kad Lietuvos šachmatų federacijos, toliau dar vadinama „federacija“, taryba
2019 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą šaukti eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo data – 2019 m. liepos 7 d.
Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pradžia – 13 val. 00 min.
Registracijos į šaukiamą eilinį visuotinį federacijos narių susirinkimą pradžia – 12 val. 00 min.
Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo vieta – viešbučio „Panorama“ konferencijų salė, Sodų g. 14, Vilnius.

Šaukiamo eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo darbotvarkė:
1. Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. 2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. 2018 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2018 metų revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
5. Federacijos prezidento rinkimai naujai kadencijai.
6. Federacijos tarybos (2 viceprezidentų ir 6 narių) rinkimai naujai kadencijai.
7. Revizijos komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai kadencijai.
8. Etikos bei ginčų komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai kadencijai.
9. Dėl Lietuvos šachmatų federacijos narių pašalinimo.

Su pagarba
Lietuvos šachmatų federacijos
prezidentas Aleksandr Černov