LŠF prezidentu išrinktas advokatas Gytis Kaminskas


Lietuvos šachmatų federacijos 2019-07-07 visuotiniame susirinkime ketverių metų kadencijai prezidentu išrinktas vienos didžiausių advokatų kontorų Baltijos šalyse TGS Baltic partneris, Hagos arbitražo teismo arbitras, Lietuvos-Kanados prekybos rūmų senato pirmininkas diplomatas ir advokatas Gytis Kaminskas.

Rinkimuose Gytis Kaminskas balsavime 20-19 nugalėjo ligšiolinį prezidentą Aleksandr Černov.

Prezidento teigimu, jo kadencijos devizas bus „gens una sumus“ – visų šachmatams neabejingų suvienijimas ir šachmatų sporto plėtra tiek profesionalų, tiek mėgėjų lygmenyse.

 „Išaugo nauja itin talentingų šachmatininkų karta, kuri Lietuvą gali sugrąžinti į pasaulio šachmatų elitą. Jei susitelksime ir jiems padėsime“, – teigia Gytis Kaminskas.

Federacijos viceprezidentais išrinkti Darius Zagorskis ir Jonas Sidabras.

Tarybos nariais išrinkti Gintaras Bagužis, Zigmas Bitinas, Vesta Kasputė, Darius Matonis, Raimondas Paliulionis ir Donatas Vaznonis.

Federacijos direktoriumi tapo Arvydas Baltrūnas.


LŠF prezidento Gyčio Kaminsko CV.

[rl_gallery id=”9228″]